[Excel] Bảng tính cốt pha sàn Central

Tài liệu bao gồm : 

  • Tính toán cốt pha sàn ( File Excel )


Tải về tài liệu

0868.004.003