[Excel] Chương trình thống kê thép và cắt thép tối ưu V4

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG : 

Vì file này tôi dùng VBA để lập trình nên việc đầu tiên khi mở file các bạn vui lòng bật chế độ cho phép Macro ( Enable this content ) hoặc Option/Trust Center/Trust Center Setting/Macro Setting và chọn Enable all macro

         1. Thống kế thép

  • Chọn Sheet ' Du lieu TKT ' để nhập thông tin công trình , đoạn nối chồng và giảm uốn của thép
  • Ở thanh công cụ Ribbon , các bạn bấm chọn ' Thêm bảng thống kê thép ' sẽ có menu TKT hiện ra , cần thêm bảng TKT cho cấu kiện nào thì chọn cấu kiện nấy

        2. Cắt thép tối ưu

  • Bấm chọn nút ' Xuất dữ liệu cắt thép từ bảng TKT ' trên thanh công cụ để tự động xuất dữ liệu cắt thép
  • Chọn Sheet ' Nhap dư lieu cat thep '
  • Chọn phương án cắt thép tối ưu : 1 hoặc 2
  • Nhập dữ liệu vào bảng dữ liệu cắt thép . Lưu ý : Chiều dài thanh thép nhập vào phải nhỏ hơn 11.7m và đơn vị phải là mét (m), nếu không chương trình bị lỗi
  • Bấm chọn nút ' Nhập dữ liệu cắt thép ' trên thanh công cụ để chương trình tự động nhập dữ liệu bảng cắt thép

Sau khi đã nhập xong dữ liệu ban đầu , chỉ cần bấm chọn nút ' Chạy chương trình cắt thép ' trên thanh công cụ là chương trình sẽ tự động chạy ra kết quả cắt thép tối ưu . Kết quả cắt thép tối ưu nằm ở Sheet ' Ket qua toi uu hoa ' và 'Kiem soat luong thep thua '

KS . HUỲNH MINH CƯỜNG


Tải về tài liệu

0868.004.003