[BVTK] Nhà liền kề 4.5x18x2.5 – Full Kiến trúc + Kết cấu + Dự toán + Điện nước + Thống kê thép

Công trình: Nhà phố sân vườn

Địa điểm: Xã Lợi Thuận – Huyện Bến Cầu – Tây Ninh

Tài liệu gồm có:

  • Bản vẽ kết cấu (File Autocad)
  • Thống kê cố thép chi tiết (Autocad)
  • Hồ sơ thiết kế thi công (File Autocad)
  • Dự toán chi tiết 1 căn (File Excel)
  • Dự toán chi tiết 5 căn (File Excel)

Hình ảnh tham khảo:

02. NhaPhoLienKeSanVuon 04 OK
02. NhaPhoLienKeSanVuon 05 OK
02. NhaPhoLienKeSanVuon 02 OK
02. NhaPhoLienKeSanVuon 02 OK
02. NhaPhoLienKeSanVuon 07 OK
02. NhaPhoLienKeSanVuon 06 OK

02. NhaPhoLienKeSanVuon DuToan05 OK
02. NhaPhoLienKeSanVuon DuToan04 OK
02. NhaPhoLienKeSanVuon DuToan06 OK
02. NhaPhoLienKeSanVuon DuToan07 OK


02. NhaPhoLienKeSanVuon DuToan02 OK


Tải về tài liệu

0868.004.003