[BVTK] Mẫu nhà thiết kế cấp 4 (Full) 11x20m

Công trình: Nhà ở nông thôn

Địa điểm: Đội 7, xã EA Tiêu, huyện Cư Kuin, Đăk Lắk

Công ty: Công ty TNHH Tư vấn XD Đông Thành

Hình ảnh:

bvtk-nhacap4-1
 

bvtk-nhacap4-2
 

bvtk-nhacap4-3
 


Tải về tài liệu

0868.004.003