[BVTK] Hồ sơ thiết kế nhà phố 2 tầng

[BVTK] Hồ sơ thiết kế nhà phố 2 tầng

Đầy đủ các bản vẽ:

  • Phối cảnh
  • Kiến trúc
  • Kết cấu
  • Điện
  • Nước
  • File Autocad

Annotation 2021-03-29 182646

 

Annotation 2021-03-29 182718
 


Tải về tài liệu

0868.004.003