[BVTK] Bản vẽ thiết kế mẫu dinh thự tại Hà Nội (Full Kiến trúc, Kết cấu, Điện nước, Dự toán)

Bản vẽ thiết kế mẫu dinh thự công trình tại Hà Nội. Đầy đủ bản vẽ kiến trúc, kết cấu, điện nước và dự toán.

  • Full bản vẽ kết cấu (File Autocad)
  • Full bản vẽ kiến trúc (File Autocad)
  • Ful bản vẽ điện nước (File Autocad)
  • Full file dự toán (File Excel)

Annotation 2021-03-23 100915
Annotation 2021-03-23 100935
Annotation 2021-03-23 100820
Annotation 2021-03-23 101110
 


Tải về tài liệu

0868.004.003