[BV] Shopdrawing dầm sàn + cột

Tài liệu bao gồm :

  • Bản vẽ shopdrawing dầm sàn + cột ( File AutoCad )


Tải về tài liệu

0868.004.003