[BV] Nhà phố 4x19.5m

Tài liệu bao gồm : 

  • Bản vẽ kết cấu ( File AutoCad )
  • Bản vẽ kiến trúc ( File AutoCad )

 


Tải về tài liệu

0868.004.003