[BV] Hồ sơ thiết kế nhà lán trại công nhân

Tài liệu bao gồm : 

  • HSTK khu nhà ở công nhân 


Tải về tài liệu

0868.004.003