[BV] Biện Pháp Thi Công Tổng Thể Dầm Super T

Công trình: Dầm cầu Super T

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo , nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT

Tài liệu gồm có:

  • Bản vẽ biện pháp thi công tổng thế dầm super T  gồm 6 bản vẽ (File Autocad)

Hình ảnh tham khảo :

 

 

 

 


Tải về tài liệu

0868.004.003