[BV] Biện pháp thi công phần ngầm Vinhome Smart City

Tài liệu bao gồm :

  • BPTC Phần ngầm Vinhome Smart City ( File AutoCad )


Tải về tài liệu

0868.004.003