[BV] Biện Pháp Thi Công Nhà Thép

Tài liệu : Biện pháp thi công nhà thép

Tài liệu bao gồm : 

  • Bản vẽ BPTC nhà thép ( File AutoCad )
  • Thuyết minh BPTC + ATLĐ ( File Word )

Hình ảnh tham khảo : 


Tải về tài liệu

0868.004.003