[BPTC] Biện pháp thi công nhà

Công trình: Nhà hộ gia đình

Tài liệu gồm có:

  • Bản vẽ thuyết mình cột ( File AutoCad )
  • Bản vẽ lát nền ( File AutoCad )
  • Bản vẽ ốp gạch WC ( File AutoCad )
  • Bản vẽ biện pháp thi công trát tường( File AutoCad )
  • Bản vẽ biện pháp thi công phần hoàn thiện ( File AutoCad )
  • Bản vẽ thi công dầm sàn tầng mái ( File AutoCad )
  • Bản vẽ biện pháp thi công phân chia đốt trong công tác xây ( File AutoCad )
  • Bản vẽ biện pháp thi công cầu thang ( File AutoCad )
  • Bản vẽ thi công ván khuôn móng ( File AutoCad )
  • Bản vẽ biện pháp cốt pha cột hình chữ nhật ( File AutoCad )

Cùng một số bản vẽ thi công chi tiết nhà dân ( File AutoCad )

Hình ảnh tham khảo :

 

 


Tải về tài liệu

0868.004.003