[BV] Biện pháp thi công dầm sàn

Biện pháp thi công dầm sàn đúng chuẩn

Biện pháp thi công dầm sàn phải được tiến hành từng bước một, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ vật liệu và đảm bảo an toàn.

Bước 1 – Tiến hành lắp dựng giàn giáo

 • Những kỹ sư, giám sát, tổ trưởng và trắc đạc để định vị cao độ, tim trục chính xác nhất.

 • Tiến hành lắp đặt giàn giáo cẩn thận, đúng vị trí trên thiết kế.

Bước 2 – Gia công, lắp dựng cốp pha dầm sàn

 • Triển khai gia công ván dầm, đảm bảo ván tốt, không bị cong, vênh…

 • Cân cao độ rải ban xà gồ hợp lý.

 • Tiến hành lắp đặt ván dầm trước rồi đến lắp đặt ván sàn.

 • Đục tạo nhám đầu cột

 • Sau khi lắp và dựng ván sàn xong xuôi thì tiến hành vệ sinh, chuyển thép lên sàn.

Bước 3 –  Gia công, lắp dựng cốt thép

 • Triển khai gia công thép dầm sàn đúng tiêu chuẩn quy định của xây dựng Việt Nam đưa ra mới nhất.

 • Sau đó lắp đặt cốt thép với khoảng cách chính xác như bản thiết kế đưa ra, lắp đặt đúng vị trí.

Bước 4 –  Tiến hành công tác điện nước âm sàn 

 • Đi sẵn ống chờ dây điện và nên sử dụng ống cứng

 • Đặt ống chờ cho ống nước xuyên sàn

Bước 5 – Kiểm tra lại mọi thứ và tiến hành đổ bê tông sàn theo quy định

 • Tiến hành bảo dưỡng bê tông sàn sau khi đổ từ 12 đến 24 tiếng.

 • Sử dụng các bao bì lót dưới nền để giúp giữ nước hiệu quả khi bảo dưỡng.

 


Tải về tài liệu

0868.004.003