[BV] Biện pháp thi công cột độc lập

Dự án : Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát - Giai đoạn III

Hạng mục : Lò cao và sàn ra gang

Địa điểm xây dựng : Xã Hiệp Sơn - Huyện Kinh Môn -  Tỉnh Hải Dương

Chủ đầu tư : Công ty cổ phần thép Hoà Phát

Tư vấn giám sát : Công ty cổ phần texo tư vấn và đầu tư

Nhà thầu thi công : Công ty cổ phần xây dưng Long Việt

Tài liệu gồm có:

  • Bản vẽ biện pháp thi công cột độc lập ( File AutoCad )

Hình ảnh tham khảo :


Tải về tài liệu

0868.004.003