[BPTC] Biện Pháp Thi Công Cọc Khoan Nhồi

Tài liệu : Biện pháp thi công cọc khoan nhồi

Tài liệu bao gồm : 

  • Bản vẽ BPTC cọc khoan nhồi ( File AutoCad )

Hình ảnh tham khảo : 


Tải về tài liệu

0868.004.003