[BV] Bản vẽ nhà xưởng 16x84m

Tài liệu bao gồm :

  • Bản vẽ nhà xưởng 16x84m ( File AutoCad )


Tải về tài liệu

0868.004.003