[BV] Bản vẽ nhà dân

Tài liệu bao gồm :

  • Bản vẽ chi tiết điện (File AutoCad )
  • Bản vẽ chi tiết nước (File AutoCad )
  • Bản vẽ kiến trúc  (File AutoCad )
  • Bản vẽ tường rào  (File AutoCad )

 


Tải về tài liệu

0868.004.003