[BV] Bản vẽ kè đá xây và kè bê tông cốt thép

Tài liệu bao gồm : 

 • Bản vẽ chi tiết kè đá xây + BTCT ( File AutoCad )

Tường chắn bê tông cốt thép 

 • Tường chắn được thiết kế theo quy định 86-06X của Viện Thiết Kế GTVT với các tiêu chuẩn sau :

 • Tải trọng thiết kế H30-XB80 . Hoạt tải đặt cách mép tường 1m

 • Đất đắp nền đường có góc ma sát trong tiêu chuẩn Phi = 35dung trọng tiêu chuẩn gama 1.8 T/m3

 • Cường độ đất nền R=2.0 Kg/cm2

 • Tường thân được làm bằng bê tông M150

Tường chắn bê tông cốt thép 

 • Tường chắn được thiết kế theo quy định 86-06X của Viện Thiết Kế GTVT với các tiêu chuẩn sau :

 • Tải trọng thiết kế H30-XB80 . Hoạt tải đặt cách mép tường 1m

 • Đất đắp nền đường có góc ma sát trong tiêu chuẩn Phi = 35dung trọng tiêu chuẩn gama 1.8 T/m3

 • Cường độ đất nền R=2.0 Kg/cm2

 • Tường thân được xây bằng đá xây vữa xi măng M100, đỉnh tường bằng bê tông M150

 • Đá xây dựng tường và trộn bê tông và vữa xi măng để xây tường phải có cường độ chống nén 28 ngày không thấp hơn 200KG/cm2

Tải về tài liệu

0868.004.003