[BPTC] Trụ sở ngân hàng Vietinbank Thanh Hóa

Bộ tài liệu gồm có:

  • BPTC MB tổng thể
  • BPTC Ngầm
  • MB cấp, thoát nước
  • MB kết cấu
  • MC kết cấu
  • BPTC hoàn thiện
  • MC, DM hoàn thiện

File Autocad full nhé Anh Em.


Tải về tài liệu

0868.004.003