[BPTC] Biện pháp thi công Trát Tường

[BPTC] Biện pháp thi công Trát Tường

  • Biện pháp thi công xây tô
  • Trát hành lang
  • Trát cụm tham bộ
  • Trát mặt đứng sảnh thang máy
  • Trát trong thang bộ

BPTC_TratTuong01
 

BPTC_TratTuong02
 


Tải về tài liệu

0868.004.003