[BPTC] Biện pháp thi công phần thân Đại học Cần Thơ

Biện pháp thi công phần thân Đại học Cần Thơ

Tài liệu gồm có:

  • Bản vẽ Biện pháp thi công phần thân Đại Học Cần Thơ (File Autocad)

DHCanTho_01_Ok
 


Tải về tài liệu

0868.004.003