[BPTC] Biện pháp thi công giàn giáo bao che nhà cao tầng

Biện pháp thi công giàn giáo, báo che nhà cao tầng.

File Autocad rất đẩy đủ, bao gồm: 

  • Mặt bằng lưới hứng vật rơi
  • Biện pháp bao che

bptc baoche 01

bptc baoche 02

 

bptc baoche 03


bptc baoche
 

 


Tải về tài liệu

0868.004.003