[BPTC] Biện pháp thi công và báo cáo kết quả rải thử mặt đường bê tông xi măng

Dự án: ĐTXD công trình QL1 đoạn tránh TP. Phủ Lý

Gói thầu: XL09 – Km216+513 đến Km216+784

Tài liệu:

  • Bản vẽ biện pháp thi công rải thử Mặt đường bê tông xi măng (Autocad)
  • Thuyết minh rải thử (Word)
  • Báo cáo rải thử (Word)
  • Hồ sở nghiệm thu rải thử (Excel)

Hình ảnh:

  • Bản vẽ biện pháp thi công rải thử bê tông xi măng

bptc-1-1

  • Thuyết minh biện pháp rải thử bê tông xi măng

bptc-1-2

  • Hồ sơ nghiệm thu rải thử bê tông xi măng

bptc-1-3
 


Tải về tài liệu

0868.004.003