[BV] Biện pháp thi công tháo dỡ nhà

TRÌNH TỰ THI CÔNG

Căn cứ vào đặc điểm và tính chất của gói thầu, các công việc phá dỡ sẽ được thực hiện theo các bước:

  1. Cắm mốc phạm vi phá dỡ công trình, kiểm tra sự sai khác về hiện trạng so với thiết kế và phạm vi phá dỡ theo các mốc giới được bàn giao.

  2. Kiểm tra, di dời hệ thống thiết bị trong nhà.

  3. Lắp đặt hệ thống biển báo.

  4. Lắp đặt hệ thống lưới chống bụi, chống ồn.

  5. Tháo dỡ, vận chuyển mái ngói, kết cấu vì kèo, xà gồ thép.

  6. Bắc giáo conson phục vụ công tác phá dỡ bằng thủ công.

  7. Vận chuyển phế thải tới bãi tập kết quy định.

  8. Vệ sinh hoàn trả mặt bằng phục vụ thi công giai đoạn hoàn thiện.

Biện pháp thi công tháo dỡ nhà  - Tháo dỡ trang mái và tường

Biện pháp thi công tháo dỡ nhà  - Tháo dỡ cửa và trang thiết bị

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI VÀ ĐỒNH HÀNH !!


Tải về tài liệu

0868.004.003