[BPTC] Biện pháp thi công tầng hầm theo phương pháp semi top down

Với tinh thần anh em cần thì Kênh Xây Dựng có , nay Kênh Xây Dựng lại xin gửi đến anh em tài liệu Biện pháp thi công tầng hầm theo phương pháp semi top down 

Biện pháp thi công tầng hầm theo phương pháp semi top down

Biện pháp thi công hầm được thi công theo 5 giai đoạn :

Giai đoạn 1 : Thi công phần cột chống tạm bằng thép hình

 Phương pháp chống tạm bằng thép hình H400x408 đặt truowvs vào các cọc khoan nhồi . Các cột này được thi công ngay trong giai đoạn thi công cọc khoan nhồi do các nhà thầu khác thực hiện

Giai đoạn 2 : Thi công tầng trệt ( cốt -0.05m)

  •  Hạ mực nước ngầm

  • Công tác đào đất và bê tông cốt thép

Biện pháp thi công tầng hầm theo phương pháp semi top down - Mặt bằng thi công hệ giằng sàn trệt

Giai đoạn 3 : Thi công tầng hầm thứ nhất ( cốt -4.400m)

Biện pháp thi công tầng hầm theo phương pháp semi top down - Mặt bằng thi công hệ giằng tầng hầm 1

Giai đoạn 4 : Thi công tầng hầm thứ hai ( cốt -7.500m)

Biện pháp thi công tầng hầm theo phương pháp semi top down - Mặt bằng thi công hệ giằng tầng hầm 2

Giai đoạn 5 : Thi công tầng hầm thứ ba ( cốt -10.600m)

Biện pháp thi công tầng hầm theo phương pháp semi top down - Mặt bằng thi công hệ giằng tầng hầm 3

 

 


Tải về tài liệu

0868.004.003