Bản vẽ Biện pháp thi công lao dầm

Kênh Xây Dựng xin gửi đến anh em file bản vẽ Biện pháp thi công lao dầm, hy vọng tài liệu sẽ giúp ích anh em trong quá trình học tập và công việc .

Tài liệu gồm 2 phần : Lao lắp dầm bằng giá 3 chân và lao lắp dầm bằng giá pooctic

Các bước thi công lao lắp dầm bằng giá 3 chân :

Bước 1 : Thi công lao lắp nhịp MA-T1

 • Chuẩn bị vật tư , thiết bị , các máy móc cần thiết cho công tác lao dầm

 • Lắp xe lao dầm trên nền đường đã ổn định phía đầu mố MA

 • Làm đường vận chuyển dầm từ bãi chứa dầm ra vị trí cấp dầm cho xe lao , bố trí tời , múp cáp và hố thế để kéo dầm 

 • Di chuyển xe lao dầm từ vị trí lắp xe lao ra vị trí nhịp MA-T1

 • Làm đường sàng ngang trên đỉnh mố , trụ nhịp cầu lao ( Mố MA , trụ T1)

 • Cấp dầm cho xe lao dầm bằng goong 50 tấn theo trình tự 

Bước 2 : Thi công lao lắp nhịp T1-T2

 • Sau khi lao lắp xong nhịp MA-T1, tiến hành làm đường cấp dầm và đường di chuyển xe lao trên nhịp MA-T1 

 • Di chuyển xe lao dầm vào vị trí nhịp T1-T2

 • Cấp dầm từ bãi chứa cho xe lao dầm

 • Tiến hành lao lắp hoàn thiện T1-T2

Bước 3 : Thi công lao lắp nhịp T2-MB và tháo dỡ lao dầm

 • Thi công lao lắp dầm nhịp T2-MB tiến hành tương tự như các bước thi công nhịp T1-T2 trình bày ở trên

 • Khi lao lắp dầm , tiến hành di chuyển xe lao dầm về vị trí đường sau mố MB , tiến hành tháo dỡ xe lao, tháo dỡ các thiết bị lao lắp 

 • Khi xe con số 2 của xe lao dầm cẩu được dầm , tháo goong số 2 , tiếp tục di chuyển dầm cho đến khi xe con số 1 của xe lao dầm cầu được dầm

 • Đưa dầm ra vị trí nhịp , hạ dầm xuống đường sàng ngang , sàng dầm vào vị trí , hạ dầm xuống gối , chống dầm bằng tà vẹt đảm bảo chắc chắn .

 • Sau khi lắp xong 6 phiến dầm cho nhịp MA -T1 , liên kết 50% cốt thép dầm ngang , chèn chống ổn định cho an toàn nhịp .

Thi công lao dầm - Lao dầm bằng giá 3 chân

Thi công lao dầm -Lao dầm bằng giá pooctich

CẢM ƠN ANH EM ĐÃ THEO DÕI VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG KÊNH XÂY DỰNG !!

 

 


Tải về tài liệu

0868.004.003