Biện pháp thi công hầm chui dân sinh _ Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Biện pháp thi công hầm chui dân sinh dự án Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Tài liệu gồm có:

  • File Autocad Biện pháp thi công - Đầy đủ và rất chi tiết
  • File bóc tác khối lượng đà giao thi công (File Excel)
  • File bóc tách khối lượng thép (File Excel)

Annotation 2021-04-01 162224
 


Tải về tài liệu

0868.004.003