[BPTC] Biện pháp thi công gia cố mái taluy

Dự án: Đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, nâng cấp QL18 đoạn Hạ Long – Mông Dương theo hình thức hợp đồng BOT

Phân đoạn: Km22+00 – Km32+500

Tài liệu gồm có:

  • Bản vẽ Biện pháp thi công gia cố mái taluy (File Autocad)
  • Thuyết minh Biện pháp thi công (File Word – Tham khảo)
  • Hình ảnh thực tế công trình

Hình ảnh tài liệu:

  • Bản vẽ biện pháp thi công gia cố mái taluy

bptc-taluy-1
 

bptc-taluy-2
 

  • Thuyết minh tham khảo (Chế lại)

bptc-taluy-3
 


Tài liệu chỉ dành cho Học viên

0868.004.003