[BPTC] Biện pháp thi công cống hộp 2x2m - Dự án Cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Dự án: Cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Gói thầu A7: Km 190+420 - Km 218+040

Địa điểm: Bảo Hà – Lào Cai

Tài liệu gồm có:

  • Bản vẽ biện pháp thi công cống hộp (File Autocad)
  • Bản vẽ ván khuôn 2x0.5m (File Autocad)
  • Đề nghị gia công ván khuôn (File Word)
  • Bảng bóc tách khối lượng và tính toán nguồn lực (File Excel)
  • Bảng tiến độ thi công (File MS Project)

Hình ảnh tham khảo:

bptc-conghop-1
 

bptc-conghop-2
 

bptc-conghop-3
 

bptc-conghop-4
 

bptc-conghop-5
 

bptc-conghop-6
 

bptc-conghop-7


Tải về tài liệu

0868.004.003