[Tài liệu] Biện pháp thi công cọc xi măng đất

 Trình tự thi công:


Bước 1: Đinh vị và đưa thiết bị thi công vào vị trí khoan cọc thiết kế (bằng máy toàn đạc điện tử).
Bước 2: Bắt đầu khoan vào đất, quá trình mũi khoan đi xuống đến độ sâu theo qui định thiết kế.
Bước 3: Bắt đầu bơm vữa theo qui định và trộn đều, tốc độ mũi khoan đi xuống:0,5m/phút.
Bước 4: Tiếp tục hành trình khoan đi xuống, bơm vữa và trộn đều, đảm bảo lưu lượng vữa thiết kế.


Bước 5: Khi đến cao độ mũi cọc, dừng khoan, dừng bơm vữa và tiền hành quay mũi ngược lại, rút cần khoan lên, quá trình rút lên kết hợp trộn đều 1 lần và nén chặt vữa trong lòng cọc, nhờ vào cấu tạo mũi khoan. Tốc độ rút cần khoan lên trung bình: 1.0m/phút.
Bước 6: Sau khi mũi khoan được rút lên khỏi miệng hố khoan, 01 cây cọc vữa được hoàn thành. Thực hiện công tác dọn dẹp phần phôi vữa rơi vải ở hố khoan, chuyển máy sang vị trí cọc mới.


 


Tải về tài liệu

0868.004.003