[Excel] Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng

1. Định nghĩa mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng là gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng. Mẫu biên bản nghiệm thu công trình này nêu rõ hạng mục công trình, địa điểm xây dựng, thành phần tham gia, đánh giá công trình nghiệm thu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng tại đây.

Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng - Danh mục hồ sơ nghiệm thu

Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng - Biên bản hoàn thành hạng mục công trình

-68%
Lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình - Từ Zero đến Hero
Trần Văn Quyết, Trần Đăng Lộc
4.5 (12 đánh giá)

CẢM ƠN AE ĐÃ THEO DÕI VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI !


Tải về tài liệu

0868.004.003