[Báo cáo] Báo cáo tóm tắt – Công nghệ khoan phụt vữa áp lực cao

Tài liệu: [Báo cáo] Báo cáo tóm tắt – Công nghệ khoan phụt vữa áp lực cao

Tác giả:

  • TS. Phan Trường Giang
  • Th.S Phùng Vĩnh An
  • Th.S Nguyễn Quý Anh
  • Th.S Vương Xuân Huynh
  • Ks. Nguyễn Nam Giang
  • Ks. Nguyễn Thị Thu Nga
  • Ks. Lê Văn Tuân

Đơn vị: Viện Thủy Công


Tài liệu chỉ dành cho Học viên

0868.004.003