[Excel] Bảng tính tải trọng gió nhà cao tầng

Tính tải trọng gió bằng Excel là gì?

Tính tải trọng gió bằng Excel hay phần mềm tính tải trọng gió là File Excel tính tải lực đẩy ngang của gió tác động vào công trình xây dựng. File Excel tính tải trọng gió được lập trình sẵn chỉ cần nhập số liệu thì Excel cho ra kết quả ngay. Bảng tính giúp sinh viên ngành xây dựng, kỹ sư xây dựng tham khảo sử dụng tính toán nhanh cho công trình xây dựng.

Tải File Excel tính tải trọng gió tĩnh

File Excel tính tải trọng gió tĩnh là bảng Excel xác định thành phần tĩnh tiêu chuẩn của tải trọng gió. Để tính các bạn chỉ cần nhập dữ liệu vào ô số tầng của công trình, vùng áp lực, địa hình. Tiếp đến nhập dữ liệu vào các cột chiều cao tầng, tầng, cao độ, chiều đón gió (trục X, trục Y) và cần hàm để nội suy hệ số K,...  

Sau khi đã nhập liệu đầy đủ vào các ô cần nhập thì click nút Tinh gio Tinh để tính ra kết quả. Khi nhận được kết quả sau cùng các bạn hãy copy dán vào tâm hình học của ETABS.

Hình ảnh chương trình Bảng tính gió tĩnh theo TCVN

File Excel tính tải trọng gió động dễ sử dụng, cho độ chính xác nhất, chỉ cần nhập giá trị, Excel sẽ trả kết quả tính đầy đủ. File Excel tính tải trọng gió động theo tiêu chuẩn TCVN 5574 - 2012, TCVN 2737-1995, TCVN 229-1999, gồm có các sheet như sau:

Etab data: Nhập thông số từ etabs, chọn mode dao động, chạy code VBA


Tải về tài liệu

0868.004.003