[EX] Bảng tính cốt thép dọc cho cột

Nguyên tắc bố trí thép cột đảm bảo 

Khi tiến hành thiết kế cột chúng ta sẽ phải quan tâm nhiều đến momen uốn cũng như lực dọc đây là đơn vị để tính cột thép dọc . Thường thì lực cắt trong cột sẽ bé hơn khả năng chịu cắt của bê tông . Vì thế mà  phần cốt đai trong cột sẽ được bố trí theo đúng cấu tạo để đảm bảo chất lượng . Tuy nhiên khả năng chịu xoắn của lực thường sẽ bị bỏ qua chính vì thế mà ít người ra thiết kế phần cột chịu xoắn 

Tính thép cột nhanh chính xác bằng bảng tính thép cột

Trước đây người ta thường thiết kế cốt thép dọc bằng cách lựa chọn tổ hợp nguy hiểm. Để thiết kế trước, tiêu chí để lựa chọn các tổ hợp nguy hiểm này dựa trên chí lựa dọc lớn nhất hay tiêu chí mô men uốn lớn nhất… Việc làm này sẽ làm giảm thời gian tính toán cốt thép đáng kể, Tuy nhiên chúng ta cũng cần biết, thực tế thiết kế và lý luận dựa trên đường tương tác sẽ cho thấy phần tổ hợp nội lực và lựa chọn dựa trên các tiêu chí như đã nói trên.

Đặc biệt là trong nguyên tắc bố trí thép cột phần cột chịu nén sẽ lệch tâm xiên. Việc xác định tổ hợp nguy hiểm theo momen lớn nhất.  Trong điều kiện hiện nay thì ta có thể nhanh chóng tính toán được cốt thép cho các tổ hợp không để bị bỏ sót như trước kia.

Để thuận tiện trong công việc xin gửi đến anh em Bảng tính cốt dọc trong cột - hi vọng sẽ tối ưu điểm thòi gian trong công việc của ae 

Bảng tính cốt thép dọc cho cột - Kiểm tra thép

Bảng tính cốt thép dọc cho cột 

CẢM ƠN ANH EM ĐÃ THEO DÕI VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI !!


Tải về tài liệu

0868.004.003