[Tài liệu] Bản vẽ + Thuyết minh xử lý nền đất yếu bằng PVD ( Bấc Thấm )

Tài liệu : Xử lý nền đất yêu bằng PVD ( bấc thấm )

Dự án : QL 1 Huế
Tài liệu bao gồm : 

  • Công tác xử lý nền đất yếu ( File AutoCad + Word )

 

 

 

 


Tải về tài liệu

0868.004.003