Phần mềm nhật ký thi công

Phần mềm nhật ký thi công

Lập hồi ký thi công: Do tính hợp lý của các biên bản nghiệm thu về trình tự và thời gian, bắt buộc phải viết lại Nhật ký thi công theo danh mục các công việc nghiệm thu đã được phê duyệt. Phần mềm sẽ giúp xử lý yêu cầu này. 

Lập nhật ký thi công: Dựa vào ghi chép vắn tắt nhật ký hàng ngày, phần mềm giúp chúng ta hệ thống, triển khai chi tiết để xuất được 1 cuốn nhật ký hoàn chỉnh.
 

Đăng ký ngay
Nhận ưu đãi lên tới 0%

Liên hệ

Sau khi Bạn đăng ký, Chúng tôi sẽ liên hệ lại để hỗ trợ cũng như để xác nhận sản phẩm với Bạn. Trong trường hợp Bạn cần chuyển khoản cho Chúng tôi, Bạn hãy sử dụng thông tin sau: 

Thông tin nhận chuyển khoản của chúng tôi như sau:

- Số tài khoản: 104000226789 - Ngân hàng Quốc Dân (NCB) - CN Hà Nội
- Số tài khoản: 7961696969 - Ngân hàng Techcombank (TCB) - CN Hà Nội
- Số tài khoản: 29955558888 - Ngân hàng Quân đội (MBBank) - CN Hà Nội 
- Số tài khoản: 11112589999 - Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) - CN Linh Đàm
- Số tài khoản: 86004003 - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - CN Linh Đàm

- Chủ tài khoản: Trần Văn Dũng 
- Nội dung chuyển khoản: Họ tên + Số điện thoại 

Xin Cảm ơn!


0868.004.003