Lưu Đình Lộc
Tốt nghiệp KSXD trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung. Quan điểm khi làm việc:
* Làm là phải xong, làm là phải chỉnh chu.
* Làm là phải tiến độ, làm là phải linh hoạt.
* Làm là phải vui, làm là phải thú vị và hạnh phúc.

Mong muốn được chia sẻ, tiếp cận những kiến thức thực chiến, rút ngắn quá trình tích lũy kinh nghiệm trong ngành xây dựng. Có sở thích đặc biệt với chiếc Laptop, thích nghiên cứu công nghệ để tìm cách áp dụng vào công việc, qua đó cũng tự tìm niềm vui riêng cho bản thân.

0868.004.003