Dương Kiều Hưng

Tôi hiện đang là Phó phòng TVGS - Trung tâm Tư vấn Thiết kế và Xây dựng - Viện khoa học CNXD (IBST). Với kinh nghiệm 03 năm trực tiếp lập và quản lý hồ sơ QLCL công trình cấp I, cấp đặc biệt; hơn 12 năm với vai trò Trưởng/ Phó đoàn TVGS các công trình dân dụng và công nghiệp (công trình cấp I, cấp II với các công trình dân dụng trong thành phố có từ 1 đến 5 tầng hầm; công trình công nghiệp cấp I và cấp II). Trực tiếp điều hành tư vấn chứng nhận sự phù hợp về chất lượng (Rà soát lại toàn bộ hồ sơ QLCL => đưa ra đánh giá sự thiếu đủ của bộ hồ sơ. Từ đó xây dựng đề cương tư vấn hướng giải quyết khắc phục để giúp Chủ đầu tư hoàn thành thủ tục phục vụ nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng).


* Thành tích đạt được: Bằng khen của Bộ Xây Dựng trong công tác thi công công trình Trung tâm hội nghị quốc gia;

Kết quả đã đạt được: Lập và quản lý, bảo vệ thành công hồ sơ QLCL công trình Trung tâm hội nghị quốc gia (Cấp công trình: Cấp đặc biệt; Tổng dự toán 5.000 tỷ); Tòa nhà 17 tầng Viglacera (Cấp công trình: Cấp I; Tổng dự toán: 100 tỷ); 12 năm TVGS với chức vụ Trưởng/ Phó trưởng đoàn TVGS các công trình dân dụng và công nghiệp (các công trình dân dụng cấp I, cấp II có từ 1 đến 5 tầng hầm; công trình công nghiệp cấp I, II) hướng dẫn, kiểm soát và cùng Chủ đầu tư Nhà thầu bảo vệ thành công với cơ quan chuyên môn về hoạt động xây dựng để đưa công trình vào sử dụng; Tổ chức tư vấn lập và hoàn thiện hàng chục công trình về chứng nhận sự phù hợp về chất lượng cho Chủ đầu tư giúp đưa công trình nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng;

*Tôi đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho hàng nghìn thành viên trong group Thanh Quyết Toán Công Trình Xây Dựng, Lập Hồ Sơ Quản Lý Chất Lượng và hàng chục học viên học trực tiếp mà tôi đã hướng dẫn giúp đỡ, đối tác hàng chục doanh nghiệp mà Viện đã ký hợp đồng mà tôi đã tham gia với vai trò chủ trì, người trực tiếp thực hiện.

Không có thông tin nào được hiển thị

0868.004.003