Đặng Văn Chức

Từng công tác tại một số đơn vị lớn như: Tập đoàn xây dựng Hòa Bình, Arcadis Việt Nam, Coteccons Group.

Trực tiếp triển khai tính toán và quản lý chi phí dự án nhà cao tầng và nhà công nghiệp xuyên suốt nhiều dự án khác nhau với quy mô từ 50-200 tỷ. 

"Quản lý chi phí dự án là 1 quy trình xuyên xuốt từ giai đoạn lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát chi phí thi công cho đến khi kết thúc dự án bằng cách tối ưu hóa chi phí sản xuất, thi công cho nhà thầu và lợi ích cho Chủ đầu tư…

Chi phí đó phải được xây dựng trên cơ sở Giá gốc của nhà thầu và 1 Quy trình Qs quản lý dự án của Chủ đầu tư qua các giai đoạn Pre tender, Tender và Post Tender... với những số liệu rõ ràng và chi phí hợp lý. Đây là những thứ mà tôi sẽ dành cho bạn trong khóa học đặc biệt này." 


0868.004.003