1. Chào bạn Khách,
  Cùng tham gia chia sẻ xây dựng diễn đàn và nhận nhiều phần quà có giá trị nhé ! chi tiết
  Dismiss Notice

Điều kiện hợp đồng trong xây dựng theo tiêu chuẩn nước ngoài

Thảo luận trong 'Hợp đồng, văn bản' bắt đầu bởi Contruction_Boy, 29 Tháng mười một 2013.

 1. Contruction_Boy

  Contruction_Boy Administrator

  Tham gia ngày:
  6 Tháng mười 2013
  Bài viết:
  517
  Đã được thích:
  152
  Điểm thành tích:
  43
  NỘI DUNG
  1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  1.1 Định nghĩa
  1.2 Diễn giải
  1.3 Các cách thông tin
  1.4 Luật và ngôn ng
  1.5 Thứ tự ưu tiên của các tài liệu
  1.6 Thỏa thuận hợp đồng
  1.7 Nhượng lại
  1.8 Sự cẩn trọng và cung cấp tài liệu
  1.9 Các sai sót trong các yêu cầu của Chủ đầu tư
  1.10 Việc Chủ đầu tư sử dụng tài liệu của Nhà thầu
  1.11 Việc Nhà thầu sử dụng tài liệu của Chủ đầu tư
  1.12 Các chi tiết bí mật
  1.13 Tuân thủ luật pháp
  1.14 Đồng trách nhiệm và đa trách nhiệm
  2. CHỦ ĐẦU TƯ
  2.1 Quyền tiếp cận Công trường
  2.2 Giấy phép, chứng chỉ hoặc giấy chấp thuận
  2.3 Nhân lực của Chủ đầu tư
  2.4 Sự thu xếp tài chính của Chủ đầu tư
  2.5 Khiếu nại của Chủ đầu tư
  3. NHÀ TƯ VẤN
  3.1 Nhiệm vụ và quyền hạn của Nhà tư vấn
  3.2 Ủy quyền của Nhà tư vấn
  3.3 Chỉ dẫn của Nhà tư vấn
  3.4 Thay thế Nhà tư vấn
  3.5 Quyết định
  4. NHÀ THẦU
  4.1 Trách nhiệm chung của Nhà thầu
  FIDIC 15
  4.2 Bảo lãnh thực hiện
  4.3 Đại diện Nhà thầu
  4.4 Nhà thầu phụ
  4.5 Các Nhà thầu phụ được đề cử
  4.6 Hợp tác
  4.7 Định vị các mốc
  4.8 Các quy định về an toàn
  4.9 Đảm bảo chất lượng
  4.10 Dữ liệu về công trường
  4.11 Tính chất đầy đủ của Giá Hợp đồng được chấp thuận
  4.12 Điều kiện vật chất không lường trước được
  4.13 Quyền về đường đi và các phương tiện
  4.14 Tránh can thiệp
  4.15 Đường vào công trường
  4.16 Vận chuyển hàng hóa
  4.17 Thiết bị Nhà thầu
  4.18 Bảo vệ môi trường
  4.19 Điện, nước và khí đốt
  4.20 Thiết bị và vật liệu cấp tự do của Chủ đầu tư
  4.21 Báo cáo tiến độ
  4.22 An ninh công trường
  4.23 Hoạt động của Nhà thầu trên công trường
  4.24 Cổ vật
  5. THIẾT KẾ
  5.1 Nhiệm vụ thiết kế chung
  5.2 Các tài liệu của Nhà thầu
  5.3 Đảm bảo của Nhà thầu
  5.4 Tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật
  5.5 Đào tạo
  5.6 Các tài liệu hoàn công
  5.7 Tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng
  5.8 Lỗi thiết kế
  6. NHÂN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
  6.1 Thuê mướn nhân viên và lao động
  FIDIC 16
  6.2 Mức lương và điều kiện lao động
  6.3 Những người trong bộ máy của Chủ đầu tư
  6.4 Luật lao động
  6.5 Giờ lao động
  6.6 Điều kiện sinh hoạt cho nhân viên và người lao động
  6.7 Sức khỏe và an toàn lao động
  6.8 Sự giám sát của Nhà thầu
  6.9 Nhân lực Nhà thầu
  6.10 Hồ sơ về nhân lực và thiết bị của Nhà thầu
  6.11 Hành vi gây rối
  7. THIẾT BỊ, VẬT LIỆU VÀ TAY NGH
  7.1 Cách thức thực hiện
  7.2 Mẫu mã
  7.3 Giám định
  7.4 Kiểm định (thử)
  7.5 Từ chối
  7.6 Công việc sửa chữa
  7.7 Quyền sở hữu về thiết bị và vật liệu
  7.8 Lệ phí sử dụng
  8. KHỞI CÔNG, CHẬM TRỄ VÀ TẠM NGỪNG
  8.1 Khởi công
  8.2 Thời gian hoàn thành
  8.3 Chương trình tiến độ
  8.4 Gia hạn thời gian hoàn thành
  8.5 Chậm trễ do Nhà chức trách
  8.6 Tiến độ thực hiện
  8.7 Những thiệt hại do chậm trễ
  8.8 Tạm ngừng công việc
  8.9 Hậu quả của việc tạm ngừng
  8.10 Thanh toán tiền thiết bị và vật liệu trong trường hợp tạm ngừng
  8.11 Kéo dài tình trạng tạm ngừng
  8.12 Nối lại công việc
  FIDIC 17
  9. THỬ (KIỂM ĐỊNH) KHI HOÀN THÀNH
  9.1 Nghĩa vụ Nhà thầu
  9.2 Việc thử (kiểm định) bị chậm trễ
  9.3 Thử (kiểm định) lại
  9.4 Không vượt qua được các cuộc kiểm định khi hoàn thành
  10. NGHIỆM THU CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
  10.1 Nghiệm thu công trình và các hạng mục công trình
  10.2 Nghiệm thu bộ phận công trình
  10.3 Can thiệp vào các cuộc kiểm định khi hoàn thành
  10.4 Yêu cầu bố trí lại mặt bằng
  11. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC SAI SÓT
  11.1 Hoàn thành công việc còn dở dang và sửa chữa sai sót
  11.2 Chi phí cho việc sửa chữa sai sót
  11.3 Kéo dài thời hạn thông báo sai sót
  11.4 Không sửa chữa được sai sót
  11.5 Di chuyn công việc bị sai sót
  11.6 Các kiểm định thêm
  11.7 Quyền được ra vào
  11.8 Nhà thầu tìm nguyên nhân
  11.9 Chứng chỉ thực hiện
  11.10 Những nghĩa vụ chưa được hoàn thành
  11.11 Giải phóng mặt bằng
  12. KIỂM ĐỊNH SAU KHI HOÀN THÀNH
  12.1 Thủ tục kiểm định sau khi hoàn thành
  12.2 Thử (kiểm định) bị chậm trễ
  12.3 Thử (kiểm định) lại
  12.4 Không vượt qua được các cuộc kiểm định sau khi hoàn thành
  13. BIẾN ĐỔI VÀ ĐIỀU CHỈNH
  13.1 Quyền được biến đổi
  13.2 Tư vấn về giá trị công trình
  13.3 Thủ tục biến đổi
  13.4 Thanh toán bằng tiền tệ qui định
  13.5 Tiền tạm ứng
  FIDIC 18
  13.6 Công việc hàng ngày
  13.7 Điều chỉnh do thay đổi luật lệ
  13.8 Điều chỉnh do thay đổi về chi phí
  14. GIÁ HỢP ĐỒNG VÀ THANH TOÁN
  14.1 Giá hợp đồng
  14.2 Ứng trước
  14.3 Xin cấp Chứng chỉ thanh toán tạm
  14.4 Lịch trình thanh toán
  14.5 Thiết bị và các vật liệu dùng cho công trình
  14.6 Cấp Chứng chỉ Thanh toán tạm
  14.7 Thanh toán
  14.8 Thanh toán bị chậm trễ
  14.9 Thanh toán tiền giữ lại
  14.10 Báo cáo khi hoàn thành
  14.11 Xin cấp Chứng chỉ thanh toán cuối cùng
  14.12 Trang trải xong
  14.13 Cấp Chứng chỉ thanh toán cuối cùng
  14.14 Chấm dứt trách nhiệm của Chủ đầu tư
  14.15 Loại tiền dùng để thanh toán
  15. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI CHỦ ĐẦU TƯ
  15.1 Thông báo sửa chữa
  15.2 Chấm dứt hợp đồng bởi Chủ đầu tư
  15.3 Xác định giá tại ngày chấm dứt hợp đồng
  15.4 Thanh toán sau khi chấm dứt hợp đồng
  15.5 Quyền chấm dứt hợp đồng của Chủ đầu tư
  16. TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG BỞI NHÀ THẦU
  16.1 Quyền Nhà thầu tạm ngừng công việc
  16.2 Chấm dứt hợp đồng bởi Nhà thầu
  16.3 Ngừng công việc và di dời thiết bị của Nhà thầu
  16.4 Thanh toán khi chấm dứt hợp đồng
  17. RỦI RO VÀ TRÁCH NHIỆM
  17.1 Bồi thường
  17.2 Sự cẩn trọng của Nhà thầu đối với công trình
  FIDIC 19
  17.3 Rủi ro của Chủ đầu tư
  17.4 Hậu quả các rủi ro của Chủ đầu tư
  17.5 Quyền sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp
  17.6 Giới hạn của trách nhiệm
  18. BẢO HIỂM
  18.1 Các yêu cầu chung về bảo hiểm
  18.2 Bảo hiểm công trình và thiết bị của Nhà thầu
  18.3 Bảo hiểm tổn thương cho người và thiệt hại về tài sản
  18.4 Bảo hiểm cho nhân lực Nhà thầu
  19. BẤT KHẢ KHÁNG
  19.1 Định nghĩa về bất khả kháng
  19.2 Thông báo về bất khả kháng
  19.3 Nhiệm vụ giảm sự chậm trễ đến thấp nhất
  19.4 Các hậu quả của bất khả kháng
  19.5 Bất khả kháng ảnh hưởng đến Nhà thầu phụ
  19.6 Chấm dứt có lựa chọn, thanh toán, hết trách nhiệm
  19.7 Hết trách nhiệm thực hiện theo luật
  20. KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP VÀ TRỌNG TÀI
  20.1 Khiếu nại của Nhà thầu
  20.2 Việc cử Ban xử lý tranh chấp
  20.3 Không thỏa thuận được về Ban xử lý tranh chấp
  20.4 Có quyết định của Ban xử lý tranh chấp
  20.5 Hòa giải một cách hữu hảo
  20.6 Trọng tài
  20.7 Không tuân thủ quyết định của Ban xử lý tranh chấp
  20.8 Hết hạn việc chỉ định Ban xử lý tranh chấp
   

 2. Bình Luận Bằng Facebook
 3. phanhngoc13

  phanhngoc13 New Member

  Tham gia ngày:
  13 Tháng tám 2015
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Thông tin hữu ích quá, cảm ơn chủ thớt đã chia sẻ với mình, cố gắng phát huy nhé, mình đang tìm kiếm về vấn đề này
   
 4. thachcaotandat

  thachcaotandat New Member

  Tham gia ngày:
  8 Tháng mười 2015
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Bài viết rất hay, cảm ơn tác giả.
   

Chia sẻ trang này