LEFT - RIGHT – MID - Tách ký tự bên trái – phải – giữa của chuỗi ký tự

LEFT - RIGHT – MID - Tách ký tự bên trái – phải – giữa của chuỗi ký tự

Có một bảng danh sách ngày tháng nghiệm thu hạng mục công việc như bên dưới và bạn muốn tách ngày tháng năm trong chuỗi này thì hàm tách ký tự trong chuỗi là hàm cần dùng.

RANBETWEEN - Trả về một số nguyên ngẫu nhiên trong một khoảng cho trước

RANBETWEEN - Trả về một số nguyên ngẫu nhiên trong một khoảng cho trước

Việc bạn chọn một số ngẫu nhiên biến thiên trong một khoảng cho trước, nến bạn xử lý bằng phương pháp thủ công thì khá mất thời gian, đôi khi gây nhầm lẫn. Nên đây là phương pháp thay thế cho tình huống trên bằng việc sử dụng hàm Ranbetween.

ROUND – ROUNDDOWN - ROUNDUP - Làm tròn số trong Excel 

ROUND – ROUNDDOWN - ROUNDUP - Làm tròn số trong Excel 

Việc hiển thị số thập phân trong Excel thường phải thao tác trên thanh Ribbon hay bảng định dạng Format cell. Ở đây tôi muốn giới thiệu đến các bạn một cách khác là sử dụng hàm để làm tròn số trong Excel.

SUMIFS - Tính tổng có nhiều điều kiện

SUMIFS - Tính tổng có nhiều điều kiện

Cũng giống như Sumif về tính năng và nhiệm vụ, nhưng Sumifs mở rộng hơn với việc có thể kiểm tra nhiều điều kiện để tính toán.

SUMIF - Tính tổng có một điều kiện

SUMIF - Tính tổng có một điều kiện

Tính tổng các số trong một phạm vi thỏa mãn một yêu cầu nào đó. Tính tổng khối lượng, giá trị công việc nào đó thảo mãn điều kiện lớn hơn, nhỏ hơn, bằng hoặc khác giá trị cần so sánh.

SUBTOTAL - Trả về một Tổng phụ trong danh sách cơ sở dữ liệu

SUBTOTAL - Trả về một Tổng phụ trong danh sách cơ sở dữ liệu

Đây là hàm có tính tùy biến cao về chức năng và công năng sử dụng. Nó là sự tổng hợp của nhiều hàm đơn lẻ khác nhau và việc gọi để dụng tính năng của những hàm đơn lẻ này là rất dễ dàng.

SUMPRODUCT - Tính tổng tích các mảng dữ liệu

SUMPRODUCT - Tính tổng tích các mảng dữ liệu

“Tổng – Tích” đó chính là sự kết hợp của hai phép tính cộng – nhân thành phần tương ứng của các mảng với nhau thì ta sẽ được giá trị cần tính.

Sum -  Tính tổng giá trị

Sum - Tính tổng giá trị

Thống kê, diễn giải khối lượng nghiệm thu. Tổng hợp khối lượng vật tư, tính toán hao hụt sản lượng tháng, quý. Lên khối lượng, tổng hợp giá trị thanh toán, quyết toán giá trị hoàn thành Tổng hợp phân khai khối lượng tháng, tính toán chênh lệch

0868.004.003