Microsoft Project là gì?

Microsoft Project là gì?

Microsoft Project là một phần mềm được phát triển bởi Microsoft. Nó được thiết kế để hỗ trợ những nhà quản lý dự án lập kế hoạch, phân công nguồn lực, theo dõi bám sát tiến độ dự án, quản lý ngân sách dự án … Microsoft Project là một phần của bộ sản phẩm Microsoft Office, nhưng nó lại không được đóng gói cùng các phần mềm Office khác như Word, Excel hay PowerPoint …

ROW và COLUMN - Hàm trả về số hàng và số cột của một tham chiếu

ROW và COLUMN - Hàm trả về số hàng và số cột của một tham chiếu

Hàm Vlookup và Hlookup sẽ trả về kết quả sai khi bạn thay đổi độ lớn của vùng dò tìm tức khi bạn thêm hàng hoặc thêm cột cho vùng dò tìm đó. Việc kết hợp của Vlookup hay Hlookup với các hàm Row và Column này sẽ khắc phục được vấn đề đó.

MATCH - Xác định vị trí của một giá trị trong Vùng dữ liệu

MATCH - Xác định vị trí của một giá trị trong Vùng dữ liệu

Nếu bạn muốn tìm vị trí giá trị trong một ô nào đó ở một bảng dữ liệu khổng lồ thì bạn làm cách nào? Dò tìm thủ công à? Nếu có một hàm giải quyết được yêu cầu trên thì chắc bạn sẽ hứng thú phải không? Match là một hàm như vậy.

INDEX - Dò tìm kết quả khi biết vị trí chính xác của dữ liệu (Vị trí xác định bằng giao giữa hàng và cột)

INDEX - Dò tìm kết quả khi biết vị trí chính xác của dữ liệu (Vị trí xác định bằng giao giữa hàng và cột)

Việc tìm kiếm khi biết vị trí của dữ liệu, tức là ta phải biết kết quả cần tìm kiếm nằm ở hàng nào, cột nào thì hàm Index mới phát huy được tác dụng của nó. Nghe có vẻ không đúng lắm nhỉ, như vậy thà link trực tiếp còn hơn đúng không?

VLOOKUP - Dò tìm dữ liệu theo hàng

VLOOKUP - Dò tìm dữ liệu theo hàng

Dò tìm dữ liệu theo hàng. Hàm có thể dò tìm dữ liệu trong cùng một sheet, giữa các sheet trong cùng một file hoặc giữa các file khác nhau.

DAY – MONTH – YEAR - Hàm trả về Ngày – Tháng – Năm

DAY – MONTH – YEAR - Hàm trả về Ngày – Tháng – Năm

Với nhiều bạn khi thao tác kết hợp giữa Excel và Word thông qua Maillings thì việc bạn sử dụng hàm để tách các thành phần đơn lẻ đó ra là rất cần thiết, giúp bạn hạn chế được việc nhập những con số bằng tay, giúp bạn nhanh hơn và tinh vi hơn nữa. Nhóm hàm này là rất cần thiết với những ai là chuyên gia Maillings…

IF - Hàm kiểm tra Điều kiện dạng Nếu… Thì…

IF - Hàm kiểm tra Điều kiện dạng Nếu… Thì…

Một vấn đề được đặt ra có nhiều hướng giải quyết và mỗi hướng giải quyết thì sẽ dẫn đến những kết quả khác nhau. Trong công việc hằng ngày bạn sẽ gặp nhiều tính huống với mệnh đề “Nếu xảy ra thì sao” và ngược lại không xảy ra thì sao? Các kết quả khác nhau với từng điều kiện kiểm tra là điều tôi muốn nói đến ở đây và với Excel hàm If bạn cần phải rất quan tâm đến nó, vì sức mạnh không thể khước từ

0868.004.003